Mesafeli Satış Sözleşmesi - GeziBilen

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1) TARAFLAR

 1. a) HİZMET VEREN
Ünvanı : Bilen Bilişim Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ.
Adresi : Balmumcu Mh. Bestekar Şevkibey Sk. No:26/2 Beşiktaş/İSTANBUL
V.D./No : Beşiktaş / 1710590578
Mersis : 0171-0590-5780-0001
Telefon : 0(212) 274 21 21
Faks :
Web Adresi : www.gezibilen.com
E-mail : merhaba@gezibilen.com
 1. b) ALICI
Adı/Soyadı                   :
Adresi                          :
E-Mail                          :
 1. c) MOBİL UYGULAMA

Hizmeti Veren’e ait GeziBilen.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın HİZMET VEREN’e ait GeziBilen mobil uygulamasının elektronik ortamda alımını yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ALICI’nın hizmetten faydalanması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve 29188 Resmi Gazete Sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin taahhüt edilmesidir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETE İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Sözleşmede belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütler, değiştirilinceye ve güncelleme yapılıncaya kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen vaatler ve fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Sözleşme Tarihi Hizmet Türü Hizmet Tarihi Birim Fiyat Adet Tutar
Toplam:

 

(KDV dahil)

 

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı
Hizmeti Alan Kişi :

FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan :
Adres :
Telefon :
E-posta :

4) GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, HİZMET VEREN’e ait MOBİL UYGULAMA’da sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile cayma hakkına ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.  ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdedilmesinden önce, HİZMET VEREN tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, satın alınan hizmete ait temel özellikler, hizmetin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgileri ile cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3. Taraflar, işbu sözleşmenin hükümlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınarak hazırlandığını, haksız şart içermediğini, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birinin işbu sözleşmenin niteliğine ve ruhuna yabancı nitelik taşımadığını, işbu sözleşme hükümlerinin açık ve anlaşılır biçimde hazırlandığını kabul ve beyan eder.

4.4. ALICI, MOBİL UYGULAMA’nın ücretsiz erişebildiği bölümleri ve özellikleri dışında ücretli üyelikler erişimi için www.gezibilen.com adresinde ve mobil uygulama içerisinde de belirtildiği bedel ve şartlarda ödeme yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5. ALICI tarafından verilen ödeme bilgilerinin geçersiz veya vadesi dolmuş olduğu HİZMET VEREN tarafından saptanırsa, HİZMET VEREN, ALICI’nın üyeliğini askıya almak veya iptal etme hakkını haizdir. ALICI, Hizmet ile ilgili olarak kullanacakları banka hesapları, kredi kartları ve tüm ödeme vasıtalarında hukuka uygun bir kullanma hakkına ve bu ödeme miktarları kapsamında tasarruf yetkisine sahip olduklarını beyan ve taahhüt ederler. HİZMET VEREN, üçüncü taraflar aracılığıyla yapılan ödeme işlemleri kapsamında Müşteri’nin kredi/banka kartı numarasını toplamamakta, saklamamakta ve kullanmamaktadır.

4.6. ALICI, HİZMET VEREN tarafından kendisine özel üyelik, abonelik, promosyon, indirim, ücret sunulabileceğini, HİZMET VEREN’in bir başka ALICI’ya sunmuş olduğu üyelik, abonelik, promosyon, indirim, ücret sebebiyle sorumlu olmayacağını ve hiçbir hak ve uyarlama talep edemeyeceğini kabul ve beyan eder.

4.7. ALICI, HİZMET VEREN’e e-posta yoluyla üyeliğin yenilenmesini istemediği yönünde talepte ve bildirimde bulunmadığı takdirde ücret karşılığında üyeliğinin yenileneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.8. HİZMET VEREN, ALICI’nın üyelik, abonelik, hizmet alımı yapmasını müteakip ayrıntılı bilgi istediği, hizmetten faydalanmayla ilgili problem yaşadığı takdirde kendisine gönderilen talep ve bildirimden itibaren ALICI’yı en geç 48 saat içerisinde göndereceği bir e-posta ile bilgilendireceğini ve yaşadığı problemi ortadan kaldırmak için gerekli girişimlerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. ALICI, satın almış olduğu hizmeti, üyeliği, aboneliği, promosyon ve hediyeleri 3. Bir kişiye devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10. ALICI, satın almış olduğu hizmetin, üyeliğin, aboneliğin ve kendisine sağlanan özel promosyon, hediye ve indirimlerin değişebileceğini, HİZMET VEREN’in hizmetlerinin süresinin sürekli olduğu yönünde garanti vermediğini kabul ve beyan eder.

5) CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, sözleşme konusu ürünün/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal/hizmetin kullanılmamış olması şartıyla cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için HİZMET VEREN’e yapılacak olan cayma bildirimi, ürünün/hizmetin tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde Mesafeli Satış Sözleşmelerine Dair Yönetmelik gereğince ALICI tarafından, yazılı veya bir sürekli veri taşıyıcısı yoluyla yapılmalıdır. O nedenle ALICI yukarıda yer alan HİZMET VEREN’in açık adresine yazılı, müşteri hizmetleri telefon hattı veya merhaba@gezibilen.com mail adresi aracılığıyla iade talep etmelidir.

Cayma hakkının kullanılması halinde,

5.2. HİZMET VEREN, faturasıyla birlikte ürünün/hizmetin iade edilmesinden itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan tüm belgeleri ALICI’ya iade etmek ve ürünü/hizmeti iade almakla yükümlüdür.

5.3. İade tutarları sipariş esnasında kullanılan ödeme metodu ile geri ödenir. Alışverişlere ilişkin iade tutarları ALICI’nın kredi kartı hesabına yapılır. Kredi kartına yapılacak olan iade ödemelerinde ilgili banka kuralları saklıdır.

6) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde ve sağlanan hizmetlerde; ALICI, cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca ALICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz. O nedenle; ALICI’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan tek kullanımlık ürünler, cihaza indirilebilen ürün/hizmet/ses/görüntü kayıtları, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, yazılım programlarının ve bilgisayar sarf malzemelerinin ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

6.2. Kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

7) ALICININ TEMERRÜDÜ

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı HİZMET VEREN’in oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın temerrüdünün HİZMET VEREN’in kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

8) YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, ALICI şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca açıklanan değere kadar ALICI’nın mal/hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

HİZMET VEREN : Bilen Bilişim Teknolojileri Ticaret LTD. ŞTİ.

ALICI                :

TARİH              :

GeziBilen

Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimize ışık tutarak; ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak bizi sizlerle buluşturan temel amacımızdır.

GeziBilen
Google Play Badge
AppStore Badge
AppGallery Badge

İletişim

0 (212) 274 2121

merhaba@gezibilen.com

Balmumcu Mah, Bestekar Şevkibey Sk, No:26 Beşiktaş-İstanbul

 • GeziBilen Gezi Noktaları

  2.500 gezi noktası

  2.500 noktayı keşfetmeye hazır mısınız?

 • GeziBilen Ülkeler

  4 Farklı Dil Seçeneği

  Tüm yazılı ve sesli içerikler Türkçe, Almanca, İngilizce ve Rusça

 • GeziBilen Rotalar

  185 Tematik Rota

  Her şehir için özel hazırlanmış onlarca tematik rota